03:52 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang nhất » Tin Tức » Chương Trình Đào Tạo

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ

Thứ ba - 08/11/2016 11:25
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾHỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ 
THÁNG 8 NĂM 2014

I. KHÓA HỌC LẺ
1. Học viên đã có kiến thức kế toán
- Kế toán tổng hợp Thương mại, TM- DV, Xuất nhập khẩu: 700.000đ
- Kế toán tổng hợp Sản xuất: 1.000.000đ
- Kế toán tổng hợp Xây lắp: 1.600.000đ
- Khóa lập BCTC, Báo cáo quyết toán thuế: 700.000đ
- Khóa kế toán học trên phần mềm Fast hoặc Misa: 700.000đ
- Khóa kế toán 3 loại hình Doanh nghiệp (TM - SX học trên Excel + Thương mại DV học trên phần mềm): 1.800.000đ
- Khóa kế toán 5 loại hình doanh nghiệp: 2.600.000đ
- Khóa kế toán học trên chứng từ của học viên: 1.800.000đ
- Khóa kiểm tra, đối chiếu, soát xét số liệu BCTC: 2.500.000đ 

2. Học viên chưa có kiến thức kế toán.
- Kế toán tổng hợp Thương mại, TM- DV, Xuất nhập khẩu: 1.000.000đ
- Kế toán tổng hợp Sản xuất: 1.500.000đ
- Kế toán tổng hợp Xây lắp: 2.000.000đ
- Khóa lập BCTC, Báo cáo quyết toán thuế: 1.000.000đ
- Khóa kế toán học trên phần mềm Fast hoặc Misa: 1.000.000đ
- Khóa kế toán 3 loại hình Doanh nghiệp (TMDV - SX học trên Excel + Thương mại học trên phần mềm): 2.500.000đ
- Khóa kế toán 5 loại hình doanh nghiệp: 3.500.000đ

II. KHÓA HỌC THEO NHÓM 
1. Khóa kế toán tổng hợp Thương mại, TM - DV, Xuất nhập khẩu: 700.000đ
- Nhóm 2 bạn: 600.000/học viên.
- Nhóm 3 bạn: 500.000đ/học viên
- Nhóm 4 bạn: 400.000đ/học viên
- Nhóm 5 bạn: 300.000/học viên + miễn phí 01 học viên

2. Khóa nghiệp vụ kế toán tổng hợp sản xuất: 1.000.000đ
- Nhóm 2 bạn: 900.000/học viên.
- Nhóm 3 bạn: 800.000đ/học viên
- Nhóm 4 bạn: 700.000đ/học viên
- Nhóm 5 bạn: 600.000/học viên + miễn phí 01 học viên

3. Khóa nghiệp vụ kế toán tổng hợp Xây lắp: 1.600.000đ
- Nhóm 2 bạn: 1.500.000/học viên.
- Nhóm 3 bạn: 1.400.000đ/học viên
- Nhóm 4 bạn: 1.300.000đ/học viên
- Nhóm 5 bạn: 1.200.000/học viên + miễn phí 01 học viên

4. Khóa kế toán tổng hợp 3 loại hình doanh nghiệp: 1.800.000đ:
- Nhóm 2 bạn: 1.700.000đ/học viên.
- Nhóm 3 bạn: 1.600.000đ/học viên
- Nhóm 4 bạn: 1.5000.000đ/học viên
- Nhóm 5 bạn: 1.400.000/học viên + miễn phí 01 học viên

5. Khóa kế toán tổng hợp 5 loại hình doanh nghiệp: 2.600.000đ:
- Nhóm 2 bạn: 2.500.000đ/học viên
- Nhóm 3 bạn: 2.400.000đ/học viên
- Nhóm 4 bạn: 2.300.000đ/học viên
- Nhóm 5 bạn: 2.200.000/học viên + miễn phí 01 học viên

NỘI DUNG 01 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

1. Công việc trong tháng:
+ Hướng dẫn mở danh mục tài khoản.
+ Hướng dẫn nhập dữ liệu, cách trình bày diễn giải.
+ Hướng dẫn cách định khoản, diễn giải, nhập chứng từ: Hóa dơn mua hàng, bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có vào sổ Nhật ký chung trên bảng tính Excel.
+ Nhập chứng từ mua hàng và bán hàng. Định khoản và ghi sổ cho từng hoá đơn chứng từ mua hàng, bán hàng, ghi nhận công nợ phải thu, công nợ phải trả.
- Về thuế: Hướng dẫn cách tính và ghi nhận chi phí về các khoản thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN (nếu có) và một số phát sinh liên quan đến chi phí hợp lý của dịch vụ mua ngoài (điện nước, điện thoại, tiếp khách, văn phòng phẩm, chi đăng quảng cáo.... )

2. Công việc cuối tháng.
a. Quản lý và trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn: 
- Hướng dẫn cách tính toán và trích các bảng biểu khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ chi phí dài hạn, ngắn hạn trong tháng theo văn bản luật mới nhất đang được áp dụng.
b. Kế toán kho:
+Hướng dẫn mở danh mục hàng hoá.
+ Thiết lập các mã hàng hóa.
+Nhập phiếu xuất, phiếu nhập kho, chi tiết số lượng, đơn giá bán, giá vốn...
+Lập báo cáo xuất nhập tồn kho: Hướng dẫn cách ghi nhận doanh thu hàng hoá, doanh thu dịch vụ, giá vốn, lên bảng tổng hợp tính giá vốn hàng xuất bán trong từng tháng...
c. Kế toán ngân hàng:
- Hàng tháng kế toán phải ra ngân hàng lấy sổ phụ.
- Mở sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng để theo dõi.

d. Kế toán công nợ: Hướng dẫn quản lý sổ công nợ phải thu và phải trả, cách quản lý công nợ qua tài khoản kế toán, …

e. Kế toán tiền lương: Được hướng dẫn cách hạch toán lương, trích BHXH, BHYT, BHTN, tính thuế TNCN...

g. Làm các bút toán kết chuyển: Kết chuyển thuế GTGT, doanh thu, thu nhập khác, chi phí về giá vốn, chi phí quản lý DN trong tháng,...
- Tổng hợp lợi nhuận trong tháng.

h. Lên bảng cân đối số phát sinh: Xử lý số liệu để lên bảng Cân đối số phát sinh tháng, quý, năm. Học viên sẽ được học cách kiểm tra, so sánh, đối chiếu chéo giữa các sổ để phát hiện lỗi sai và điều chỉnh lỗi sai đó.

4- Dạy cách tính thuế và thực hành kế toán thuế: 
- Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tháng, tạm tính quý, quyết toán thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của tổng cục thuế: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...

5. Báo cáo Tài chính, báo cáo Thuế: 
+ Kiểm tra, đối chiếu, phát hiện sai sót, xử lý và chỉnh sửa các số liệu sai.
+ Cân đối lãi, lỗ cho DN, lên báo tài chính theo năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại hay miễn giảm, thuyết minh báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, phụ lục chuyển lỗ (nếu có), tờ khai quyết toán thuế TNCN...

6. Hướng dẫn các bước chuyển sổ, in chứng từ: 
Hướng dẫn xem trước khi in, chuyển sổ in và quản lý dữ liệu kế toán.

* Kết quả sau khóa học: 
- Học viên biết hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.
- Thành thạo kế toán thuế và lên hoàn chỉnh BCTC, quyết toán TNCN, TNDN

thực hành kế toán ở xuân mai,kê khai thuế ở xuân mai, quyết toán thuế ở xuân mai, kế toán thuế ở xuân mai, hoc ke toan thuc hanh ở xuân mai, thực hành kế toán thuế ở xuân mai, kế toán xây lắp ở xuân mai, đào tạo kế toán ở xuân mai, tim lop hoc ke toan thuc te ở xuân mai, hoc ke toan ở xuân mai, tim lop ke toan tong hop ở xuân mai, kê khai thuế gtgt ở xuân mai, kế toán tổng hợp ở xuân mai, học kê khai thuế ở xuân mai, ke khai thue co ban ở xuân mai, ke toan excel ở xuân mai, học kế toán thuế ở xuân mai, hoc phan mem ke toan fast ở xuân mai, học kế toán thực tế ở xuân mai, tin học văn phòng nâng cao ở xuân mai, tuyển dụng kế toán ở xuân mai , hoc khai bao thue ở xuân mai , cac buoc ke khai thue ở xuân mai, tin học văn phòng ở xuân mai, thuế gtgt ở xuân mai, hướng dẫn kế khai thuế ở xuân mai, khoá học kê khai thuế ở xuân mai, kế toán nội bộ ở xuân mai, thuế thu nhập cá nhân ở xuân mai, dao tao ke toan ở xuân mai, thuế thu nhập doanh nghiệp ở xuân mai, chứng từ kế toán ở xuân mai, kế toán thực tế ở xuân mai, lập báo cáo tài chính ở xuân mai , quyết toán thuế tncn ở xuân mai, thuế xuất nhập khẩu ở xuân mai, báo cáo tài chính ở xuân mai, đào tạo kế toán thực tế ở xuân mai, kế toán trên excel ở xuân mai,
 Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐỐI TÁC BÁCH KHOA
HỌC VIÊN BÁCH KHOA